Hyväksynyt Suomen Paralympiakomitean Maalipallon lajivaliokunta 23.3.2022

Ohjeistus perustuu IBSA:n maalipallosääntöihin (IBSA Goalball Rules and Regulations 2022-2024) sekä IBSA:n proseduuriohjeistukseen (IBSA Goalball Procedures 2022-2024). Osa kohdista on mukautettu kotimaiseen sarjatoimintaan paremmin sopivaksi.

Sääntö 39. Suomennos sekä sovellus sarjatoimintaan:

39.1
Kahden minuutin kuluessa pelin päättymisestä joukkueiden edustajat, molemmat tuomarit sekä pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan. Jos joukkueen jäsen ei allekirjoita pöytäkirjaa mainitussa ajassa, joukkue ei voi protestoida peliä.

39.2
Joukkueen edustajan tulee ilmoittaa allekirjoittaessa hyväksyvätkö he pöytäkirjan vai protestoivatko he. Mikäli joukkue protestoi, protesti tulee toimittaa kirjallisena vastaavalle tuomarille 30min sisään ottelun päättymisestä. Protestia jättäessä tulee maksaa protestimaksu 50eur.

39.3
Protesti tulee toimittaa kirjallisena protestilomakkeella. Protestilomakkeeseen pitää listata sääntökohdat, joita protestoidaan. Protestin pitää perustua sääntörikkomuksiin eikä koskea pelipaikkaa ja/tai tuomarivalintoja. Protesti tulee toimittaa suomeksi.

39.4
Vastaava tuomari ilmoittaa protestoijalle missä ja koska turnausjury kokoontuu. Kaikille osallisille (molemmat joukkueet, osalliset tuomarit) ilmoitetaan koska he voivat esittää oman näkemyksensä kirjalliseen protestiin. Ensimmäiseksi kuullaan protestin jättäjää, sen jälkeen vastine vastapuolelta. Turnausjärjestäjän tarjoamaa videomateriaalia voi käyttää protestin tukena, mikäli sitä on saatavilla.

39.5
Turnausjuryn päätös on sitova, molempia joukkueita tulee informoida 30 minuutin kuluessa protestikäsittelyn päättymisestä. Joukkueille pitää ilmoittaa turnausjuryn päätös. Päätöksessä pitää olla perustelut päätökselle. Pelin tulos ei ole virallinen ennen kuin protesti on käsitelty loppuun, mukaan lukien mahdolliset protestista seuraavat toimenpiteet.

39.6
Mikäli protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan protestoineelle joukkueelle. Mikäli protestia ei hyväksytä, vastaava tuomari toimittaa protestimaksun Paralympiakomitealle, joka käyttää sen sarjatoiminnan edistämiseen.

Protestin käsittely käytännössä 

Ennen turnausta:

Turnausjärjestäjä / Vastaava tuomari huolehtii, että toimitsijapöydän läheisyydessä on sekä protestilomakkeita, että protestin käsittelylomakkeita.

Välittömästi pelin jälkeen:

Pöytäkirjanpitäjä merkitsee pelin päättymisajan pöytäkirjaan. Joukkueiden edustajat allekirjoittavat pöytäkirjan kahden (2) minuutin kuluessa pelin päättymisestä sekä ilmaisevat mikäli haluavat protestoida.
Huomioitavaa: Pöytäkirjanpitäjä merkitsee pelin päättymisajan pöytäkirjaan virallisen kellon mukaan, protestin toimittamisen 30 min alkaa pöytäkirjaan merkitystä ajasta.

30 minuutin sisään pelin päättymisestä:
Protestoiva joukkue jättää täytetyn protestilomakkeen, josta käy ilmi sääntökohdat, joihin tehty protesti heidän mielestään perustuu perusteluineen turnauksen vastaavalle tuomarille sekä maksaa 50 euron protestimaksun (tasaraha).
Vastaava tuomari allekirjoittaa sekä merkitsee kellonajan protestilomakkeeseen näin kuitaten protestimaksun vastaanotetuksi. 

Protestin jättämisen jälkeen:

Vastaava tuomari kokoaa turnausjuryn (normaalisti turnausjohtaja, vastaava tuomari sekä yksi vastaavan tuomarin nimeämä joukkueen edustaja toisesta sarjasta). Sekä ilmoittaa molemmille joukkueille, että pelissä olleille tuomareille missä ja milloin turnausjury kokoontuu.
Huomioitavaa: Protestin käsittely pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Paikalle kutsutaan joukkueiden edustajat (max 2 henkeä / joukkue), turnausjuryn edustajat, pelissä olleet tuomarit ja tarvittaessa myös pöytätoimitsijoita tai muita tarvittavia henkilöitä (turnausjury voi konsultoida muita henkilöitä, esimerkiksi tuomaritarkkailijaa näin halutessaan).

Esteellisyys:

Mikäli vastaava tuomari on itse ollut protestin kohteena olevassa pelissä tuomarina, nimeää hän tilalleen toisen tuomarin huolehtimaan protestin käsittelystä.

Mikäli turnausjohtaja on itse protestikäsittelyn osapuolena tai turnausjohtaja on protestin osalta jommankumman joukkueen pelaaja tai valmentaja/joukkueenjohtaja, nimeää vastaava tuomari toisen henkilön tämän tilalle.

Joukkueiden edustajaksi ei voi valita henkilöä, joka valmentaa protestin kohteena olevassa sarjassa.

Protestitilaisuuden kulku:

Vastaava tuomari käy läpi kaikille paikallaolijoille, miten protestin käsittely tapahtuu. Lukee ääneen protestin tiedoksi kaikille osallisille sekä ilmoittaa, että pelin tulos ei ole virallinen ennen turnausjuryn päätöstä.

Protestin käsittelyn vaiheet ovat ylätasolla seuraavat:

Kumpaakin joukkuetta sekä tuomareita kuullaan yksitellen.

Jury keskustelee keskenään kuultuaan kaikkia osapuolia.

Kaikkia osapuolia informoidaan juryn päätöksestä.

Päätös on lopullinen.

Huomioitavaa:

Protestin käsittely pyritään suorittamaan paikassa, jossa jury saa työskennellä rauhassa.

IBSAn ohjeista poiketen protestista tai päätöslomakkeesta ei tarvitse antaa kaikille osapuolille paperikopiota turnauksessa.

Joukkueiden sekä tuomareiden kuuleminen:

Ensimmäisenä kuullaan protestin tehneen joukkueen kanta sekä mahdolliset lisäykset kirjalliseen protestiin liittyen.

Toisena kuulemisvuorossa on vastapuolen joukkue, jolle tarjotaan mahdollisuus esittää oma näkemyksensä tapahtumien kulusta.

Seuraavaksi kuullaan tuomareita yksi kerrallaan. Tuomarit eivät saa keskustella tapauksesta keskenään ennen kuulemista.

Mikäli turnausjury kokee tarvetta kuulla muita henkilöitä (esimerkiksi pöytätoimitsijat) tai konsultoida esimerkiksi tuomaritarkkailijaa he voivat tehdä niin.

Protestin käsittely juryn kesken:

Jokainen turnausjuryn jäsen esittää kantansa protestiin.

Vastaava tuomari ehdottaa keskustelujen perusteella päätöstä protestiin, sekä mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Turnausjury hyväksyy yhdessä päätöksen.  Mikäli turnausjury ei pääse yksimielisyyteen, äänestävät he ratkaisusta.

Vastaava tuomari kirjaa juryn päätöksen sekä perusteet päätöslomakkeelle.

Protestin käsittelyn päätyttyä:

Vastaava tuomari ilmoittaa joukkueille sekä tuomareille juryn päätöksestä. Vastaava tuomari kertoo turnausjuryn päätöksen sekä perusteet päätökselle asianomaisille sekä ilmoittaa ajankohdan mahdollisille jatkotoimenpiteille (esimerkiksi rangaistusheitto tai osan ottelusta uudelleen pelaaminen).

Mikäli protesti on hyväksytty, palautetaan protestimaksu joukkueelle.

Mikäli protesti hylätään, protestimaksua ei palauteta.

Turnauksen päätyttyä:

Vastaava tuomari toimittaa maalipallon lajivaliokunnalle raportin protestiin liittyen sekä protestilomakkeen että protestikomitean päätöslomakkeen arkistointia varten.

Vastaava tuomari toimittaa protestimaksun Paralympiakomitealle, jos protesti ei ole mennyt läpi.

Maalipallon lajivaliokunta pidättää oikeuden muuttaa tätä ohjeistusta.