TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Vuosi 2021 on Suomen maalipalloyhdistys ry:n neljästoista toimintavuosi.

Suomen Maalipalloyhdistyksen tarkoituksena on sen sääntöjen 2 pykälän mukaan tukea maalipallon harrastustoimintaa Suomessa sekä edistää maalipalloharrastuksen leviämistä. Yhdistys edistää yksittäisten pelaajien tai joukkueiden mahdollisuuksia osallistua maalipallon kansalliseen sarjatoimintaan sekä kansainväliseen harrastustoimintaan.

Vuoden 2021 painopisteenä on edelleen yhteistyö muiden järjestöjen, erityisesti maalipallon lajiliittona toimivan Suomen Paralympiakomitea ry:n kanssa, sekä maalipallon kokeilutilaisuuksien järjestämistoiminnan lisäämisessä. Yhdistys voi järjestää myös muuta sääntöjensä mahdollistamaa toimintaa, esimerkiksi maalipallon harjoitus- tai kokeiluturnauksia, mikäli toimintaa varten saadaan tarvittavat resurssit tai yhteistyökumppanit.

Yhdistys tarjoaa Espoon kaupungin opetustoimen KULPS-yhteistyön kautta mahdollisuutta koululaisille kokeilla maalipalloa ryhminä.

Suuren suosion saanut parimaalipalloturnaus, 2 vs 2, ja perinteinen kaikille avoin maalipalloturnaus, SMY Cup, pyritään järjestämään vuoden aikana, mikäli koronaviruspandemiatilanne sen sallii.

Yhdistys pyrkii jatkuvasti löytämään ulkoisia rahoituslähteitä toimintansa toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Espoossa 12.1.2021

Hallitus