TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Vuosi 2023 on Suomen maalipalloyhdistys ry:n kuudestoista toimintavuosi.

Suomen Maalipalloyhdistyksen tarkoituksena on sen sääntöjen 2 pykälän mukaan tukea maalipallon harrastustoimintaa Suomessa sekä edistää maalipalloharrastuksen leviämistä. Yhdistys edistää yksittäisten pelaajien tai joukkueiden mahdollisuuksia osallistua maalipallon kansalliseen sarjatoimintaan sekä kansainväliseen harrastustoimintaan.

Vuoden 2023 painopisteenä on edelleen yhteistyö muiden järjestöjen, erityisesti maalipallon lajiliittona toimivan Suomen Paralympiakomitea ry:n kanssa, sekä maalipallon kokeilutilaisuuksien järjestämistoiminnan lisäämisessä. Yhdistys voi järjestää myös muuta sääntöjensä mahdollistamaa toimintaa, esimerkiksi maalipallon harjoitus- tai kokeiluturnauksia, mikäli toimintaa varten saadaan tarvittavat resurssit tai yhteistyökumppanit.

Yhdistys jatkaa Espoon kaupungin KULPS-yhteistyön kautta mahdollisuutta koululaisille kokeilla maalipalloa ryhminä vuoden 2023 aikana.

Suuren suosion saanut parimaalipalloturnaus 2 vs 2 järjestetään alustavasti kesäkuussa. Aikataulu- ja resurssisyistä maalipallon perusmuotoista SMY CUP -turnausta ei sen sijaan pystytä järjestämään vuoden 2023 aikana.

Yhdistys pyrkii jatkuvasti löytämään ulkoisia rahoituslähteitä toimintansa toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Espoossa 1.2.2023

Hallitus