Nämä sarjasäännöt ovat voimassa kaudella 2021-2022 Suomessa pelattavassa miesten Suomen Mestaruus -sarjassa. Säännöt ovat vahvistettu Suomen Paralympiakomitea ry:n (jatkossa Paralympiakomitea) maalipallojaostossa. Sarjasääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa laadukas ja monipuolinen maalipallon sarjatoiminta.

Lisätiedot: Maalipallojaoston sihteeri Timo Pelkonen: timo.pelkonen@paralympia.fi

1 PELIVUOSI

Pelivuosi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2022. Se jakaantuu syys- ja kevätkausiin, joiden aikana pelataan kaikki sarjan turnaukset.

2 SARJAJOUKKUEET

a) Sarjaan ilmoittautuvan seuran pitää olla Paralympiakomitean jäsen.

b) Seura voi ilmoittaa sarjaan yhden tai useamman joukkueen.

c) Miesten SM-sarjaan hyväksytään enintään kuusi (6) joukkuetta.

3 JOUKKUEIDEN KOKOONPANO

a) Joukkueen jäseniä ovat joukkueen johtaja(t), valmentaja(t), huoltaja(t), avustaja(t) ja pelaajat. 

b) Joukkueet miesten SM-sarjassa voivat olla mies- tai naisjoukkueita, myös sekajoukkueet sallitaan. Pelaajamäärä voi vaihdella neljästä kuuteen (4-6).

c) Miesten SM-sarjan joukkueeseen hyväksytään näkövammaisia tai vammattomia pelaajia, jotka ovat aiemmin pelanneet maalipallo-sarjoissa tai maalipallojaosto katsoo pelaajan sarjakelpoiseksi. 

d) Joukkueeseen saa nimetä kauden alkaessa enintään kolme (3) miesten maajoukkuevalmennuksessa olevaa pelaajaa. Maajoukkuepelaajaksi katsotaan pelaaja, jolla on ollut kyseisenä vuonna maajoukkuesopimus, vaikkei se enää olisikaan ilmoittautumishetkellä voimassa. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtyjä sopimuksia ei huomioida.

e) Joukkueen kokoonpanossa voi olla ulkomaalaisia pelaajia, eikä heitä lasketa kohdan 3d maajoukkuepelaajakiintiöön.

f) Joukkueeseen on ilmoittauduttaessa nimettävä joukkueenjohtaja koko pelivuodeksi. Joukkueenjohtaja voi olla joukkueensa pelaaja. Hän ei saa olla saman sarjan muun joukkueen valmentaja tai pelaaja.

g) Joukkueella on oltava valmentaja. Hän ei saa olla saman sarjan muun joukkueen pelaaja.

4 ILMOITTAUTUMINEN SARJAAN

a) Joukkueet ilmoittautuvat yhdellä kertaa pelivuoden kaikkiin turnauksiin. Joukkueilmoittautumisen deadline on 15.9.2021. Yksilöilmoittautuminen on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä turnausta.

b) Ilmoittautumiset tehdään kirjallisesti jaoston antamien ohjeiden mukaan.

c) Joukkue, joka jää pois yhdestäkin ottelusta tuomitaan 150 euron sakkoihin (ensimmäisessä ottelussa tulee olla paikalla). Kokonaan pois turnauksesta jäämisestä joukkue suljetaan sarjasta loppukauden ajaksi ja lisäksi sakkoa 300 euroa. Joukkueesta saadut pisteet nollataan. Force majeure syissä turnausjuryn esityksestä maalipallojaosto päättää sanktiot, syitä ovat mm. pelaajien loukkaantumiset kesken turnauksen tai liikennevälineiden myöhästyminen. Liikennevälineen myöhästyessä täytyy joukkueen kyetä osoittamaan, että normaali aikataulussa olisivat olleet pelipaikalla vähintään tuntia ennen ottelun alkua.

d) Jos joukkue jää pois yhdestä ottelusta, ottelun tulokseksi julistetaan 10 – 0. Ottelun voittaja saa kolme pistettä ja häviäjä jää pisteittä.

e) Sarjoihin ilmoittautuneista pidetään joukkue- ja jäsenluetteloa, joka on julkista tietoa.

f) Ilmoittautumalla sarjaan joukkue ja sen pelaajat antavat Paralympiakomitealle oikeuden julkaista erilaisia tuloslistoja sekä käyttää pelaajan ja seuran nimeä, kuvaa ja ääntä lajin tiedotuksessa sekä markkinoinnissa.

5 PELAAJASIIRROT

a) Joukkueenjohtajan ja pelaajan edustusoikeus on siinä joukkueessa, johon hänet on luetteloitu ennen pelivuoden alkua.

b) Pelaaja voi siirtyä pysyvästi toiseen miesten SM-sarjan joukkueeseen 28.2.2022 asti.

c) Siirto on tehtävä sähköisesti jaoston sihteeriltä timo.pelkonen@paralympia.fi saatavan ilmoittautumislinkin kautta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen turnausta, jossa edustusoikeus alkaa. Jos ilmoitus on tehty myöhemmin, siirtoa ei hyväksytä.

d) Pelaajasiirtoa joukkueesta, jossa on vain neljä pelaajaa, ei voi tehdä, jos siirtyvän pelaajan tilalle ei nimetä uutta sarjakelpoista pelaajaa. Riitatapauksissa maalipallojaosto toimii välittäjänä ja päätöksen tekijänä.

e) Viimeisen runkosarjaturnauksen jälkeen uusia pelaajia ei voi nimetä joukkueeseen.

f) Joukkue voi käyttää turnauksessa ’ei sarjaan’ ilmoitettua pelaajaa (pois lukien Suomen miesten maajoukkuepelaajat). Tästä tulee ilmoittaa jaoston sihteerille sähköpostilla timo.pelkonen@paralympia.fi vähintään kahta (2) viikkoa ennen turnausta, jossa pelaaja käytetään. Pelaaja täyttää tämän jälkeen ilmoittautumislomakkeen sähköisesti.

Yksi pelaaja voi käydä yhdessä (1) turnauksessa ja sen jälkeen hänet on kirjattava johonkin joukkueeseen, mikäli hän haluaa jatkaa pelaamista.

6 PELAAJAKOHTAINEN PELIPASSI

a) Jokaisen sarjassa pelaavan pelaajan on ennen pelivuoden alkua maksettava pelaajakohtainen pelipassimaksu (entinen lisenssimaksu). Kauden 2021-2022 pelipassin hinta on 30€.

Vakuutus on vapaaehtoinen, mutta Paralympiakomitean kautta saa ostettua vakuutuksen, joka maksaa 90€/kausi. Lisätietoja vakuutuksesta jaoston sihteeriltä.

b) Kun uusi pelaaja nimetään joukkueeseen vasta kauden aikana, on pelipassi hankittava ennen turnausta, johon pelaaja osallistuu ensimmäisen kerran. Kuitti suoritetusta maksusta on pyydettäessä esitettävä turnausjohtajalle ennen ensimmäistä ottelua.

c) Jos pelipassia ei ole maksettu, pelaajalla ei ole pelioikeutta turnauksessa. Epäselvissä tapauksissa pelaajalla on näyttövelvollisuus (kuitti) maksun suorittamisesta.

7 JOUKKUEIDEN TURNAUSMAKSUT

a) Joukkueiden turnausmaksut on 100 euroa/turnaus. Turnausmaksu on maksettava turnausjärjestäjän ilmoittamalle tilille 2 viikkoa ennen turnausta. Turnausmaksu on kaksinkertainen, jos maksua ei ole maksettu ajoissa.

b) Ulkomaisten ja vierailevien joukkueiden turnausmaksun päättää turnausjärjestäjä.

8 TURNAUKSET

a) Miesten SM-sarjassa pelataan kolme (3) runkosarjan turnausta sekä lopputurnaus.

b) Pelijärjestelmä turnauksissa

        Pelataan kaikki kaikkia vastaan kierros. Lisäksi jokaisessa turnauksessa pelataan yksi lisäottelu siten, että kolmen runkosarjan turnauksissa saadaan yksi lisäkierros pelattua.

c) Ottelut ratkaistaan kansainvälisten maalipallosääntöjen (IBSA) mukaan. Ottelut tuomitaan englanninkielisillä komennoilla (keskustelut käydään suomeksi).

d) Turnauksien ajankohdat, paikkakunta ja järjestäjä

4.-5.12.            miesten SM + avoin SM /Vantaa /Aisti Sport

29.-30.1.         miesten SM + avoin SM / Oulu / Old Power

5.-6.3. miesten SM + avoin SM / Vantaa / Aisti Sport+Näpäjä

26.-27.3.         avoin SM / Espoo / Old Power

8.-10.4.            Päätösturnaus miesten SM + avoin SM/ paikkakunta avoin / Paralympiakomitea

9 OTTELUJÄRJESTYS TURNAUKSISSA.

Maalipallojaosto vastaa turnauksien ottelujärjestyksistä. Otteluohjelma koko kaudelle julkaistaan ennen kauden alkua.

10 JOUKKUEIDEN PAREMMUUSJÄRJESTYS JA PELAAJAN PELIOIKEUS PÄÄTÖSTURNAUKSESSA

a) miesten Suomen Mestaruus ratkaistaan päätösturnauksessa.

b) Pelijärjestelmä päätösturnauksessa

Välierät pelataan 1. turnauspäivänä:

Runkosarjan ykkönen kohtaa runkosarjan nelosen ja runkosarjan kakkonen runkosarjan kolmosen paras kolmesta-välieräsarjassa. Välieräsarjan voittaa joukkue, jolla on kaksi voittoa. Jokainen välieräsarjan ottelu pelataan ratkaisuunsa saakka; ottelun päättyessä tasan seuraa jatkoaika ja mahdollinen vapaaheittokilpailu voittajan ratkaisemiseksi.

Mitaliottelut 2. turnauspäivänä:

Välierien voittajat finaaliin ja häviäjät pronssiotteluun.

c) Joukkue voi nimetä päätösturnaukseen vain sellaisen pelaajan, joka on ollut kauden aikana vähintään yhdessä runkosarjan turnauksessa joukkueen kokoonpanossa.

Jos pelaaja ei ole ollut kokoonpanossa, pelioikeutta päätösturnauksessa ei ole.

11 ULKOMAISET/KOTIMAISET VIERAILEVAT JOUKKUEET YKSITTÄISISSÄ TURNAUKSISSA

a) Turnauksiin voidaan ottaa mukaan vierailevia ulkomaalaisia/kotimaisia joukkueita, jos turnauksen otteluohjelma tämän mahdollistaa. Joukkueiden on ilmoitettava osallistumisestaan turnaukseen turnauksenjohtajalle viittä (5) viikkoa ennen turnausta.

Päätösturnaukseen ei oteta vierailevia joukkueita. 

b) Päätöksen joukkueiden mukaan otosta tekee turnauksenjohtaja. Vierailevan joukkueen sarjatason määrittää maalipallojaosto.

c) Vierailevista joukkueista saadut pisteet/tehdyt maalit lasketaan sarjan kokonaispisteisiin.

12 TURNAUSJURY

a) Kuhunkin turnaukseen on asetettava jury, joka tarkistaa tarvittaessa pelaajien edustuskelpoisuudet ja ratkaisee turnausta koskevat kiistat ja protestit riitaosapuolia kuultuaan.

b) Juryn kokoonpano on:

·         turnauksen johtaja

·         vastaava tuomari (toimii juryn puheenjohtajana) ja nimeää joukkueiden edustajan.

·         joukkueiden edustaja (protestin kohdistuessa Miesten SM-sarjan toimintaan, nimetään avoimen SM-sarjan edustaja, ja päinvastoin.)

c) Protestimaksu on 50€, joka tulee suorittaa protestia jätettäessä käteisellä. Protestimaksu palautetaan joukkueelle, jos protesti hyväksytään. Muussa tapauksessa maksu siirtyy jaoston kautta maalipallotoiminnan kehittämiseen.

d) Juryn tulee toimittaa tehdyistä päätöksistä kirjallinen raportti maalipallojaostolle.

e) Turnausjury voi hyödyntää saatavissa olevaa videomateriaalia päätöksensä tueksi.

13 TURNAUSJÄRJESTÄJÄN VASTUU

Turnausjärjestäjällä on vastuu järjestää laadukas turnaus. Laiminlyöntien esiintyessä voi maalipallojaosto määrätä seuralle maksimissaan 150 euron sakon puutteellisista turnausjärjestelyistä.

14 POIKKEUSTILANTEET

a) Jos runkosarjan yksi osaturnaus jää pelaamatta, esimerkiksi pandemian tmv. syyn vuoksi, lopputurnauksen järjestys muodostuu siihen mennessä pelattujen otteluiden sarjatilanteesta.

b) Jos runkosarja ehditään pelaamaan loppuun, mutta päätösturnausta ei voida järjestää, kauden mitalit jaetaan runkosarjan perusteella.

c) Jos sarja keskeytyy runkosarjavaiheessa, Suomen mestarit voidaan ratkaista jaoston päätöksellä myös suoraan pelattavassa lopputurnauksessa.

d) Jos runkosarja jää oleellisesti kesken eikä päätösturnausta voida pelata, kausi voidaan keskeyttää jaoston päätöksellä. Tällöin Suomen mestaria ei nimetä eikä mitaleita jaeta.

15 ERIMIELISYYDET JA KURINPITO

a) Ylintä päätösvaltaa tässä sarjajärjestelmässä käyttää Paralympiakomitea.

b) Se nimeää maalipallojaoston, jonka tehtävänä on ratkaista sarjasäännöistä syntyneet tulkintakiistat, tai menettelyt, joita ei ole määritelty kansainvälisissä maalipallo-säännöissä. Maalipallojaosto myöntää turnausten järjestämisoikeudet seuroille.

c) Sarjaan ilmoittautuneen joukkueen kaikki toiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan Paralympiakomitean kurinpitosääntöjä sekä antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelmaa, Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) antidopingsääntöjä sekä reilun pelin sääntöjä.

Paralympiakomitean säännöstöt osoitteesta www.paralympia.fi

SUEK.n säännöstöt osoitteesta www.suek.fi .

16 LAJISSA KÄYTETTÄVÄT SÄÄNNÖT

a) Sarjassa käytetään International Blind Sport Federation IBSA:n kansainvälisiä maalipallosääntöjä 2022-2024.

b) Säännöistä voidaan poiketa maalipallojaoston päätöksellä ja nämä päätökset ilmoitetaan joukkueille selkeästi ja riittävän ajoissa ennen säännön käyttöönottoa.

c) Sarjasäännöt yhdessä kausittain päivitettävän sarjaturnauskäsikirjan kanssa muodostavat tukirangan laadukkaaseen kansalliseen pelitapahtumaan ja turnausjärjestelyyn.

17 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET

a) Sarjasäännöt ovat voimassa pelikauden 1.8.2021-31.7.2022.

b) Näihin sarjasääntöihin voidaan tehdä muutoksia sarjakauden aikana maalipallojaoston päätöksellä.